.

Zondagschool De Schatkist

De Diamanten

De Diamanten is de groep voor de 9 tot 12 jarigen.

Wij proberen meer uit de kinderen uit te halen, omdat ze, veelal via school of thuis, ook al heel wat Bijbels onderricht meekrijgen, wat natuurlijk heel fijn is.

Verder gaan de lessen veelal interactief,omdat wij hierbij vaak gebruik maken van het Internet en de liederen, video’s en onderdelen van de desbetreffende lesdan via de beamer laten zien.

Zoals u kunt merken gaan we reeds met de huidige tijd meeen gebruiken de huidige middelen in onze les,zodat het visueel beter te volgen isvoor de kinderen.Verder worden de lessen ook ondersteund door handenarbeid, quiz of sport en spel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Schroeder of via onze contactpagina.