Anneke Engberts


Mijn droom

Toen ik ongeveer 6 of 7 jaar was (ik zat in de derde klas van de basisschool) had ik een bijzondere droom, die best bepalend is geweest voor mijn leven.
In die tijd vertelde de juf op school over het lijden en sterven van de Here Jezus. Ze kon het zo mooi en boeiend vertellen, je zag gewoon voor je wat er gebeurde. Elke morgen ging het verhaal verder. Het raakte heel diep mijn hart. Huilend zat ik achter in de klas, hopend dat niemand achterom zou kijken.
Kort daarna had ik deze droom. Ik droomde dat ik samen met de Here Jezus door de straten van Jeruzalem liep. Er waren nog enkele mensen bij, die ook meeliepen. Hij toonde zo’n enorme Liefde en Belangstelling voor mij, die ik niet kende.
Op een bepaald moment kwamen we bij een heuvel, daarop stond een kruis. “Nu moet Ik gaan&quot,” zei de Here Jezus. Maar ik zei: “Nee, nee, dat wil ik niet, U moet bij mij blijven.” Jezus zei: “Je zult het later begrijpen, Ik moet echt gaan”. En Hij ging zijn weg naar het kruis.

Ik werd heel sneu wakker, beseffend dat het maar een droom was geweest. Maar ervaarde zo’n enorme blijdschap. Die had ik nog nooit gehad. Ik had hele lieve ouders die heel veel van mij hielden, dat wist ik zeker. Ze zouden hun leven voor mij geven. Een warm en liefdevol gezin. Maar deze Liefde en Warmte van de Here Jezus in de droom! Zou er iemand zijn die echt zóveel van mij hield als in de droom? Dat leek me een illusie. Een sprookje.

Maar… deze overweldigende Liefde en Warmte en Blijdschap mocht ik opnieuw beleven toen ik werd vervuld met de Heilige Geest. Het is de Heer die zoooooooveeeeeel van ons houdt!!!!! In  Hem is onze Blijdschap volkomen!
Later las ik in het Johannes Evangelie deze tekst, Joh. 16:7 : “Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.”

Prachtig, he!! Hij ging heen in mijn droom om voor mij te sterven aan het kruis en om mij Zijn Heilige Geest te sturen. Hij laat ons niet als wezen achter. Wat ben ik dankbaar dat ook ik Zijn kind mag zijn, vervuld met Zijn Heilige Geest. Dan mag het elke dag Pinksteren zijn!

Anneke Engberts