Meer-dan-vijftig

Deze ochtenden waren oorspronkelijk bedoeld voor onze 50-plussers. De bijeenkomsten waren zo gewild, dat er van lieverlee steeds meer ‘nog-niet-50-plussers’ naar deze bijeenkomsten kwamen. Thans bedoelen we met 50-plus dat we er naar streven dat er meer dan 50 mensen zullen komen. Deze bijeenkomste worden over het algemeen op de 3e donderdag van de maand gehouden en wel in de kerkzaal. Kijkt u ook even op onze agenda. Aanvang 10.30 uur. De ochtenden staan onder leiding van Jaap Engberts (033-433 35 57).

U wordt ontvangen met koffie en er veel gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. De ‘officiële’ bijeenkomst begint met gebed en samen bekende liedjes zingen.

Het programma is zeer divers en varieert van een Bijbelstudie, een film, een discussie, een getuigenis, tot een informatief programma. Het programma wordt afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd met soep en meer heerlijks.

Ook is er altijd gelegenheid voor persoonlijk gebed.

Belangstelling?

IEDEREEN is WELKOM!!