Hilje van Wijhe-Loman

Ik ben Hilje van Wijhe-Loman, geboren in 1949 in Wezuperbrug,  een dorpje in Drenthe. Op jonge leeftijd heb ik al een keuze voor de Heer gemaakt. Ik was op ons dorp betrokken bij het zondagschoolwerk en zo ontstond bij mij al vroeg het verlangen om de Heer te dienen.

Ik  ben getrouwd met Henk en de Heer heeft ons gezegend met 3 prachtige kinderen, schoonkinderen en 9 kleinkinderen; ze hebben de Heer allemaal lief !

In 1973 hebben we de 3 jarige opleiding van de Centrale Pinkster Bijbelschool in Scheveningen gevolgd .Daarna gediend als voorgangersechtpaar respectievelijk in Meppel en Groningen.

In 1980 riep de Heer ons om het werk van Teen Challenge Nederland te leiden, een organisatie die zich bezighoudt met het opvangen en begeleiden van mensen met leven-beheersende verslavingen zoals drugs, alcohol e.d.

We hebben  gezien dat God mensen verandert en dat het evangelie een kracht God’s is tot behoud voor een ieder die gelooft en de liefde  van God dringt ons om ons te blijven inzetten in Zijn Koninkrijk.