Paula van der Sluijs

Hallo, Ik ben Paula van der Sluijs. Ook Ik ben geboren in 1947 en opgegroeid in een christelijk gezin. Mijn

vader was oudste in de gemeente waar we naar toegingen. In 1967 ben ik getrouwd met Dik van der sluijs, de zoon van de voorganger. Ik heb twee lieve dochters, twee lieve schoonzoons en vijf ondeugende kleinkinderen.

Wij hebben samen 20 jaar in het bestuur gediend van een opvangcentrum voor ex-verslaafden in Zuid Frankrijk. In 1989 kwam ik in contact met een zendingsechtpaar dat werkte onder de straatkinderen in Cebu City op de Filippijnen. Ik voelde me tot dit werk aangetrokken en ben begonnen met promotiewerk. In 1993 ben ik daar voor het eerst naar toe gegaan omdat het zendingsechtpaar naar Nederland terug ging. Ik was meteen verkocht. Nu ruim 20 jaar later is het werk uitgegroeid tot een heel project.

Wij verzorgen de totale ondersteuning die nodig is. Het is een grote zegen voor mij geworden dat we dit werk mogen doen. Ik werd door het bestuur van de gemeente gevraagd om secretaris te worden. Ik wil me hiervoor graag inzetten en hoop op die manier tot zegen te kunnen zijn voor de gemeente.