Ruud Molensky

Ik ben Ruud Molensky, geboren 23 december 1942 in Bandoeng (Indonesië). Ik ben met Ria Schuler getrouwd en we hebben samen twee dochters, die allebei nu het huis uit zijn.

Sinds begin jaren ’80 komen wij naar de Immanuëlgemeente. Wij zetten ons voornamelijk in voor het diaconale hulpverleningswerk. Wij helpen graag mensen, het omzien naar je medemens vinden we een belangrijk gegeven in het christelijk leven. Vooral in tijden van nood en crisis merken wij dat velen in de problemen raken.

Wij zijn dan ook blij te mogen werken in Gods wijngaard en samen met de andere bestuursleden en gemeenteleden werken wij schouder aan schouder aan het lichaam van Christus: Zijn gemeente.