Diakonie

Diakonie

De Voedselbank Helpen om te helpen Naar elkaar omzien, er voor de ander zijn, elkaar helpen vooral in deze barre tijden van crisis. Elkaar liefhebben. Dat zijn de uitgangspunten die ons ertoe zetten om de diaconale hulpverlening/voedselbank te leiden. Als je de ander liefhebt dan heb je heel veel voor hem/haar over. Dan geef je

Read more

Praisegroep

Praisegroep De praisegroep van de Immanuelgemeente is een belangrijk onderdeel van de eredienst op zondag. Zoals in de Bijbel staat, wil zij de poorten naar het heiligdom binnengaan door gezang en lofprijs en heet zij De Heer welkom, voordat Hij met Zijn woord de gemeente wil toespreken. Ook betekent lofprijs: strijden, en na het brengen...

Read more
Meer dan 50

Meer dan 50

Meer-dan-vijftig Deze ochtenden waren oorspronkelijk bedoeld voor onze 50-plussers. De bijeenkomsten waren zo gewild, dat er van lieverlee steeds meer ‘nog-niet-50-plussers’ naar deze bijeenkomsten kwamen. Thans bedoelen we met 50-plus dat we er naar streven dat er meer dan 50 mensen zullen komen. Deze bijeenkomste worden over...

Read more

Huiskringen

Huiskringen Eén keer per twee weken zijn er huiskringen bij gemeenteleden thuis. Iedereen is van harte op deze avonden. Een enkele huiskring komt wekelijks bij elkaar. Het doel van de kringen is om gezamenlijk te ontdekken wie God is. Meestal doen we dit aan de hand van Bijbelstudies. De huiskringavonden hebben tot doel: Verdieping van...

Read more
Semenkomst

Semenkomst

Samenkomst Elke zondag, de dag van de opstanding van Christus, komen wij bijeen. Aan de deur worden wij welkom geheten. Wij beginnen met vrolijk ritmisch zingen, soms staand en met handenklappen (Ps. 47:2). Zoals de eerste christenen dat deden, heffen wij daarbij de handen op in gebed (1 Tim. 2:8) Verschillende muziekinstrumenten zoals...

Read more
Lektuur

Lektuur

Lektuur Het beschikbaar stellen en verspreiden van goede, positieve lektuur is een belangrijk middel voor de gemeente om mensen op Jezus te wijzen, om op te bouwen, te bemoedigen en te onderwijzen. Onze gemeente is op dit terrein op verschillende manieren actief. Foldertafel Op de foldertafel is een groot assortiment van gratis bochures...

Read more
Jeugdwerk

Jeugdwerk

Jeugdwerk Tijdens onze zondagsamenkomsten hebben de kleintjes hun eigen bijeenkomsten. Zij bezoeken tijdens de dienst hun zondagschoolklassen. De zondagschool heet De Schatkist. Voor de allerkleinsten is er de groep die we de Pareltjes noemen. Leeftijd: van 0 t.m. 2 jaar. Daarna komt de groep de Robijntjes, leeftijd: van 2 t.m. 9 jaar. De...

Read more
Kosterij

Kosterij

Kosterij Mede doordat de Immanuelgemeente ook zalen verhuurt, hebben wij een uitgebreide kosterij. Hoofdkosters Jan de Hek heeft de dagelijkse leiding over het gebouw, de technische installaties en het onderhoud. Daarnaast geeft Jan leiding aan een grote ploeg kosters en hulpkosters, en aan de schoonmaakploeg.   Carla Butler  gaat...

Read more
Gebed

Gebed

GEBED Gebedsavonden Wanneer: Elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur Plaats: in de huiskamer van ons gebouw aan de Kraanvogelstraat 1. Gebed is een essentieel onderdeel van het christelijke leven. Door het gebed communiceren wij met God. Op de bidstonden bidden wij voor elkaar maar ook voor anderen. Op de bidstonden is er ook ruimte

Read more