Huiskringen

Eén keer per twee weken zijn er huiskringen bij gemeenteleden thuis. Iedereen is van harte op deze avonden.
Een enkele huiskring komt wekelijks bij elkaar.
Het doel van de kringen is om gezamenlijk te ontdekken wie God is. Meestal doen we dit aan de hand van Bijbelstudies.

De huiskringavonden hebben tot doel:

  • Verdieping van de relatie met de Heer
  • Verdieping van de relatie met elkaar
  • Verdieping van de relatie met de gemeente
  • Onderwijzing in Gods Woord
  • Toerusting voor ons dagelijks leven, thuis, in de gemeente en in de maatschappij
  • Ondersteuning van evangelisatie en zending

Het volledige programma ziet er op dit moment als volgt uit:

’s Maandags (oneven weken) Vrouwenkring. in de huiskamer van de kerk, 9.30 uur

Donderdags: (wekelijks, behalve 3e donderdag v.d. maand)): Huiskring Liendert: in de kerk (huiskamer) Kraanvogelstraat 1. Aanvang: 20.00 uur, Leiding Tiny Roos

De overige huiskringen komen om de veertien dagen bij elkaar:

Huiskring Leusden; (even weken) Adres wisselend. Leiding: Jaap Engberts (033-433 35 57). Aanvang 17.45 uur.

Huiskring Vathorst: bij Fam. J. Schroeder, Haarlemmermeerpolder 10, Amersfoort. Leiding: Jim Schroeder (033-888 44 48). Aanvang 20.00 uur.

 

Belangstelling? U bent van harte welkom. Neemt u even contact op met de desbetreffende leidinggevende.