Onderwijs

Onderwijs Het onderwijs in de gemeente neemt een belangrijke plaats in. In Joh. 1:1 staat “In het begin was het Woord” en het Woord te kunnen hebben, is het noodzakelijk dat wij meer over Hem weten. Dit kunnen wij verkrijgen door Zijn Woord te doorgronden. Meer kennis over Hem leidt tot een verdieping in onze

Read more

Pastoraat

Pastoraat Dit woord spreekt van zorg voor elkaar. Jezus noemt Zijn gemeente ook wel een kudde schapen waarvan Hij de herder is. Hij zet zijn leven in voor Zijn schapen. Dit heeft Hij gedaan door Zijn leven te geven en nu staat Hij ook als een hogepriester voor ons op de bres in de hemel. Een

Read more
Zaalverhuur

Zaalverhuur

ZAALVERHUUR Het is mogelijk om onze kerkzaal (met doopbassin) of één van onze bijzalen te huren voor christelijke doeleinden. Als u hier belangstelling voor heeft. neemt u dan contact op met Mevr. Carla Butler carlabutler@casema.n1 of via onze Contactpagina.

Read more