Onderwijs

Het onderwijs in de gemeente neemt een belangrijke plaats in. In Joh. 1:1 staat “In het begin was het Woord” en het

Woord te kunnen hebben, is het noodzakelijk dat wij meer over Hem weten. Dit kunnen wij verkrijgen door Zijn Woord te doorgronden. Meer kennis over Hem leidt tot een verdieping in onze relatie met onze Heer en Heiland.

Het onderwijs is niet alleen bestemd voor diegenen die al lang op de Weg zijn. Het is ook bedoeld voor broeders en zusters die nog maar kort geleden een keuze voor de Heer hebben gemaakt of die nog een keuze moeten maken.

Voor diegenen die weinig tot geen bijbelkennis hebben biedt de gemeente o.a. een fundamentenstudie aan.

Voor degenen die verlangend zijn naar een verdieping biedt de gemeente andere cursussen aan
(b.v. discipelschapstraining)

Daarnaast wordt in de huiskringen onderwijs gegeven door op thematische wijze bepaalde hoofdstukken uit de Bijbel te behandelen.

Tevens wordt er jaarlijks een studiedag gehouden.