Alpha-Cursus

De Alpha-cursus is een kennismakingscursus over het christelijk geloof. Al meer dan 11 miljoen mensen wereldwijd hebben deze cursus gevolgd en hebben tien avonden uitgetrokken voor studie van de kernpunten van het christelijk geloof.

Voor wie is de Alpha-cursus?

Alpha is bedoeld voor iedereen:

  • die meer te weten wil komen over het christelijk geloof
  • die pas christen is geworden
  • die de basis van zijn/haar geloof (nog) eens wil doordenken

Iedereen is welkom! Je hoeft dus niet te geloven.

De Alpha-cursus wordt in Nederland gegeven door een groot aantal verschillende kerken.

Iedere kerk biedt hetzelfde materiaal aan, al kunnen er accentverschillen zijn.

Deelname aan de cursus is vrijblijvend en verplicht tot niets.

Hoe lang duurt een cursus?

De cursus bestaat uit tien wekelijkse woensdagavonden (met uitzondering van de vakantieperiode) en een weekend.

Na de 5e week is er een weekendprogramma.

Heeft u belangstelling, neemt u dan contact met ons op.

Meer info over Alpha 

Op www.alpha-cursus.nl vind u algemene informatie over de Alpha-cursus.