Het bestuur van onze gemeente

Het bestuur heeft de leiding over de gemeente en is volgens bijbels patroon samengesteld uit de voorganger, oudsten en diakenen.

In het werk van God behoren leiders door de Heilige Geest aangewezen te worden. Ze moeten vol zijn van de Heilige Geest en gezalfd zijn met gaven en bedieningen, die passen bij hun opdracht. Geestelijke leiders zijn mannen met een speciale roeping en bediening, die alles verlaten hebben om Jezus te volgen, getraind en bevestigd zijn.

Oudsten hebben meer de verantwoordelijkheid voor geestelijke zaken van de gemeente.

De voorganger is de leidende oudste van de gemeente. De belangrijkste taken van de voorganger zijn in de Bijbel omschreven als: het woord Gods prediken en over de zielen waken.

Diakenen hebben meer de verantwoordelijkheid voor praktische zaken van de gemeente.

DSC00033.jpg
Jaap Engberts
Onze voorganger
DSC00029.jpg
Anneke Engberts
Onze oudste
DSC00016.jpg
Henk van Wijhe
Onze oudste
DSC00015.jpg
Hilje van Wijhe-Loman
Onze oudste
DSC00022.jpg
Ruud Molensky
Onze diaken
DSC00023.jpg
Dik van der Sluijs
Onze oudste/penningmeester
DSC00025.jpg
Paula van der Sluijs
Onze oudste/secretaris