Onze activiteiten

Een levend(ig)e gemeente

Jezus is onze opgestane Heiland en Heer. Hij leeft en zal altijd leven!
Een kind van God is met zijn Heer gestorven en opgestaan tot een nieuwe schepping, schoongewassen van zijn zonden, en zal, evenals zijn Heer, voor altijd leven!
Jezus’ volgelingen vormen met elkaar Zijn lichaam een levende gemeente. wereldwijd.
Onze Immanuelgemeente mag daar deel van uitmaken.

Ook onze gemeente bestaat uit ‘handen en voeten, oren en ogen’ die elkaar voortdurend nodig hebben, aanmoedigen en aanvullen.
We zien gaven en talenten, bedieningen en bekwaamheden, zoals de Bijbel ze belooft en beschrijft.
De gemeente bruist van de activiteiten, zowel geestelijk als praktisch, zowel naar binnen als naar buiten gericht.

Hierondert ziet u een overzicht van de belangrijkste activiteiten van onze gemeente. Hierdoor kunt u ons een beetje leren kennen.
Veel activiteiten blijven echter on(der)belicht, omdat ze verricht worden in stilte, zoals door voorbidders, door mensen die zich om zieken en zwakken bekommeren, mensen die in stilte anderen helpen, praktisch of financieel, etc.
Zoals dat in álle gemeenten gebeurt. Zoals dat in het hart van iedere wedergeboren christen opkomt. De Liefde dringt ons.

 

.

Tijdens onze zondagsamenkomsten hebben de kleintjes hun eigen bijeenkomsten. Zij bezoeken tijdens de dienst hun zondagschoolklassen.
Lees meer:

.

Het is mogelijk om onze kerkzaal (met doopbassin) of één van onze bijzalen te huren voor christelijke doeleinden.
Lees meer:

Deze ochtenden waren oorspronkelijk bedoeld voor onze 50-plussers.
De bijeenkomsten waren zo gewild, dat ze nu voor iedereen open staan.
Lees meer:

Elke zondag, de dag van de opstanding van Christus, komen wij bijeen. Aan de deur wordt u welkom geheten.
Lees meer:

De praisegroep van de Immanuelgemeente is een belangrijk onderdeel van de eredienst op zondag.
Lees meer:

Dit woord spreekt van zorg voor elkaar. Jezus noemt Zijn gemeente ook wel een kudde schapen waarvan Hij de herder is.
Lees meer:

 

Het onderwijs in de gemeente neemt een belangrijke plaats in.
In Joh. 1:1 staat “In het begin was het Woord”. Lees meer:

Het beschikbaar stellen en verspreiden van goede lektuur is een belangrijk middel om mensen op Jezus te wijzen.
Lees meer:


.

 

Mede doordat de Immanuelgemeente ook zalen verhuurt, hebben wij een uitgebreide kosterij.
Hoofdkosters Jan de Hek heeft de dagelijkse leiding, gesteund door kosters en koffiehulpen. Lees meer:

Eén keer per twee weken zijn er huiskringen bij gemeenteleden thuis. Iedereen is van harte op deze avonden. Lees meer:

Helpen om te helpen.  Naar elkaar omzien, er voor de ander zijn, elkaar helpen vooral in deze barre tijden van crisis. De Immanuelgemeente heeft een eigen voedselbank. Lees meer:

Gezamenlijk gebed vinden wij belangrijk. Elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur komen we bij elkaar voor gebed in de huiskamer van ons gebouw aan de Kraanvogelstraat 1 in Amersfoort.
Lees meer:

.