De tienerclub

Eens in de twee weken word er voor de tieners van Pinkstergemeente Immanul een jeugd-/tienerbijeenkomst georganiseerd. Dit gebeurt onder leiding van Thomas Lowene en Paul Anthonio.

De tieneravonden bestaan uit leuke, gezellige avonden, maar er zijn ook avonden waarbij er meer diepgang wordt gegeven
door middel van bijvoorbeeld een Bijbelstudie of gebed.

Het doel van de tienerclub is om samen plezier te hebben, maar ook juist om samen God te zoeken en Hem te vinden.

Voor inlichtingen over ons tienerwerk kunt u contact opnemen via onze contactpagina.