Wat Geloven Wij?

De Immanuelgemeente is een evangelische gemeente, een christelijk kerkgenootschap dat behoort tot de wereldwijde Pinkster- en Volle Evangeliebeweging (VPE).

Als eerste willen we opmerken dat wij Jezus zien als de centrale Persoon in ons geloof. Hij heeft voor ons de blokkades opgeruimd van onder meer de zonde die tussen ons en God de Vader instonden.

Alpha-cursus

De Immanuelgemeente biedt u ook de gelegenheid om deel te nemen aan de zgn. Alpha-cursus, een basis-cursus over het christelijke geloof, die door vele kerken wordt aangeboden. Algemene informatie over de Alpha-cursus kun u hier lezen.

Persoonlijk onderwijs

Ook kunt u persoonlijk onderwijs ontvangen en zullen wij graag vragen beantwoorden die bij u leven.

Neemt u gerust contact met ons op via ons contactformulier.

Wij wensen u Gods zegen toe.