Wie zijn wij

In januari 1957 werden er wekelijks bijbelstudies in Amersfoort georganiseerd bij mensen thuis. Precies een jaar later, in januari 1958, ontstond daaruit de “Pinkstergemeente Immanuël Amersfoort”.

Ons streven is om diensten te verzorgen waarin ruimte is voor de werking van de Heilige Geest via lofzang, aanbidding en prediking die harten bereikt en mensen opbouwt, om ruimte te creëren voor alle leeftijdsgroepen, om training te bieden voor alle niveau’s, om ieders gaven te helpen ontdekken en in te zetten in actieve dienst en zo te werken aan de voortdurende geestelijke en getalsmatige groei van het Koninkrijk van God.

Naast de plaatselijke taak zien we als gemeente ook de opdracht om een bijdrage te leveren aan de landelijke, regionale en wereldwijde arbeid.

Onze passie is om tot de wederkomst van Jezus naar ons vermogen mee te werken aan de redding van mensen van de eeuwige ondergang.

Samengevat zijn de algemene doelstellingen van onze gemeente:

  • Een geestelijke tempel te vormen waarin God vereerd en aanbeden wordt (1 Petr. 2:5).
  • Een huisgezin Gods te vormen, waarin de wedergeboren gelovigen een thuis vinden, gevoed en getraind worden en zo groeien naar volwassenheid in Christus (Ef. 4:13-16).
  • Het doorgeven van het evangelie van verlossing in Christus Jezus, aan allen die we kunnen bereiken, hen tot discipel van Jezus te maken en hen in te voegen in de gemeente      (1 Petr. 2:9, Mat. 28:19-20).

   Jaap Engberts